ร่วมส่งพลังกำลังใจให้คนไทย สร้างสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ #เพื่อนแท้ร่วมทาง ผ่านการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 16 กันยายน 2564
และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ภายใต้โครงการก้าวผ่านโควิดไปด้วยกัน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทางออนไลน์ ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 236-1-00491-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยหน่วยงาน / ประชาชน ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฯ 500 บาท ขึ้นไป ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
จะได้รับใบเสร็จรับเงินและ Giftset สู้โควิดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเฉพาะ 100 คนแรก ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนฯ 500 บาท ขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด